Лохвицька районна рада
Лохвицький район, Полтавська область

Оголошення

 

Додаток 2
до Порядку передачі документації
для надання висновку з оцінки впливу
на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

16.04.2019 року
(дата офіційного опублікування в Єдиному

реєстрі з оцінки впливу на довкілля

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

не зазначається суб’єктом господарювання)

 

№: 20194163450/10500
(реєстраційний номер справи про оцінку

впливу на довкілля планованої діяльності

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

для паперової версії зазначається

суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Управління комунальною власністю територіальних громад району Лохвицької районної ради Полтавської області. Код згідно ЄДРПОУ – 26306328. (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті) інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання

37200, Полтавська область, м. Лохвиця, вул. Перемоги, 1

Контактний номер телефону: (05356) 3-40-00, тел./факс (05356) 3-15-90 (місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

Основна мета даного проекту – відновлення водності русла р. Сула в районі сіл Білогорілка та староріччя в районі с. Свиридівка у Лохвицькому районі Полтавської області, відновлення рівнів поверхневих і грунтових вод на оточуючій території, обводнення існуючих боліт і припинення пожеж на болотах:

  • розчищення 3-х ділянок замуленого, заболоченого з берегів русла ріки, а також однієї протоки біля с. Білогорілка, староріччя біля с. Свиридівка;
  • відновлення (підвищення) меженних рівнів води шляхом влаштування 3-х штучних піщаних перекатів;
  • відновлення рівнів поверхневих і ґрунтових вод на оточуючій території, обводнення існуючих боліт і припинення пожеж на пересихаючих влітку торфовищах;
  • поліпшення умов існування іхтіофауни ріки на всіх стадіях її життєвих циклів – нересту, підрощування мальків, нагулу рибної молоді, зимівлі;
  • створення умов для активного рекреаційного використання ріки в районі сіл Білогорілка та Свиридівка.

Таким чином, даним проектом передбачено регулювання 4,35 км русла р. Сула в Лохвицькому районі Полтавської області.

Штучні перекати передбачені для підтримання мінімальних рівнів води під час літньо-осінньої межені у вище розташованих плесах. Перекати передбачені на ділянках розчистки біля села Білогорілка.

Технічна альтернатива 1.

Виконання робіт з розчистки планується з використанням плавучих землесосних дизельних снарядів, продуктивністю 140 м.куб./год.

Технічна альтернатива 2.

Використання екскаваторів одноковшових дизельних на гусеничному ходу. Альтернатива недоцільна, в зв"язку з економічною та технічною неефективністю.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Розчищення русла р. Сула планується виконати в межах Лохвицького району на 3-х ділянках. Загальна довжина русла р. Сула в межах розчищення складає 4,35 км. Розчищення виконується по існуючому руслу р. Сула в межах земель водного фонду, на території Білогорільської та Свиридівської сільських рад Лохвицького району.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

         У зв"язку з визначеним місцем, після проведення інженерно-геологічних і гідрогеологічних вишукувань, альтернатива 2 не розглядається.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Даний проект має виражений екологічний і соціальний напрямки. Основна мета даного проекту – відновлення водності, розчищення ділянок замуленого, заболоченого русла р. Сула в районі сіл Білогорілка, Свиридівка та староріччя біля с. Свиридівка у Лохвицькому районі Полтавської області, відновлення рівнів поверхневих і ґрунтових вод на оточуючій території, обводнення існуючих боліт і припинення пожеж на болотах.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Проектна діяльність передбачає наступні види планової діяльності:

1. Ділянка №1 біля с. Білогорілка:

Ділянка № 1 розташована біля с. Білогорілка безпосередньо вздовж межі села, між 300,88 і 302,28 км від гирла ріки, довжина розчищення 1,40 км. Додатково включена ліва протока довжиною 0,48 км. Ширина розчищення основного русла в залежності від його природної конфігурації від 7 до 40 м, проектна глибина плеса 2,10 м, укладання укосів 1:3 (з урахуванням можливості активного рекреаційного використання ділянки). Ширина по дну протоки 10 м, глибина по воді 2,1 м. На нижній межі ділянки в місці з’єднання русла ріки і протоки передбачений штучний піщаний перекат довжиною 60 м і висотою 1,5 м.

Об’єм розчистки основного русла 46,1 тис. м3, протоки – 13,2 тис. м3. Загальний об’єм плеса, що утвориться після розчищення 92,8 тис. м3.

1.2. Ділянка №2 біля с. Білогорілка:

Ділянка № 2 розташована біля с. Білогорілка, нижче по течії, між 295,30 і 296,876 км від гирла ріки, довжина розчищення 1,33 км. Дана ділянка служить в основному для поліпшення стану іхтіофауни в даному районі. Ширина розчищення ділянки по дну 10 м, укладання укосів 1:2, проектна глибина 2,2-2,8 м. На даній ділянці передбачено влаштування 2-х штучних піщаних перекатів довжиною 47-50 м і висотою 0,8-1,7 м.

 Об’єм розчистки основного русла 25,1 тис. м3, об’єм плес, що утвориться після розчищення – 53,3 тис. м3.

1.3. Ділянка №3 біля с. Свиридівка:

Довжина розчищення стариці Свиридівка 1,62 км. Ширина розчищення стариці по дну 10 м. укладання укосів 1:2, проектна глибина 2,5 м.

Стариця складається з двох частин, розділених перекатом в районі існуючого містка: нижня частина довжиною 0,66 км. і верхня - 0,96 км. Об’єм розчищення русла стариці 60,32 тис. мЗ, об’єм двох плес, що утворяться після розчищення, 58,1 тис. мЗ.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

Щодо технічної альтернативи 1,2.

Дотримання обмежень прибережної захисної смуги р. Сула. Забороняється проводити усі види гідромеханізованих робіт в період заборони на лов риби (нерест). Не допускається потрапляння паливомастильних матеріалів у воду, а також у грунт. Відходи, які будуть утворюватися в процесі виконання робіт, повинні бути локалізовані, відсортовані з наступним централізованим вивезенням. Дотримання ГДК  забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, нормативних рівнів шуму, недопущення негативного впливу на тваринний світ.

Щодо територіальної альтернативи 1.

Дотримання обмежень прибережної захисної смуги р. Сула, роботи з розчищення від замулення виконуються у межах існуючого русла р. Сула.

Щодо територіальної альтернативи 2.

Відсутні.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

 

Щодо технічної альтернативи 1,2.

Еколого-інженерна підготовка передбачає:  інженерно-геодезичні вишукування;  коригування проектно-кошторисної документації;  розроблення оцінки впливу на навколишнє середовище;  доставку необхідних землерийних механізмів та матеріалів; розміщення інвентарних тимчасових приміщень; необхідних для ведення робіт.     

Захист території передбачає:  дотримання технології, що передбачена проектом при розчистці водного об'єкту та інших запроектованих заходів; охорона землі від забруднення відходами будівництва;  охорона вод (в т.ч. ґрунтових і поверхневих від попадання в них побічних відходів будівництва).

Щодо територіальної альтернативи 1.

Заходи по еколого-інженерній підготовці і захисту території будуть здійснюватись згідно проектної документації на трьох ділянках,в районі сіл Білогорілка, Свиридівка та староріччя біля с. Свиридівка у Лохвицькому районі Полтавської області.

Щодо територіальної альтернативи 2.

Територіальні альтернативи планованої діяльності відсутні, так як саме ці ділянки річок найбільше потребують розчистки.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

Щодо технічної альтернативи 1,2.

       Геологічне середовище. Структурних і екологічних змін в геологічному середовищі не відбудеться, тому що розчищення річок зачіпає тільки верхню частину алювіальних піщаних та суглинистих відкладів.

        Водне середовище. Тимчасове забруднення під час проведення робіт. Планована діяльність призведе до зменшення забруднення річок через вимив забруднюючих речовин з донних відкладів, дозволить знизити рівень ґрунтових вод, збільшити водність річок, підвищити швидкість течії в річках.

        Повітряне середовище. Викиди забруднюючих речовин під час роботи технологічного обладнання та автотранспорту в період розчистки.

      Шумове забруднення. Пов'язане з роботою технологічного обладнання, при будівництві та двигунів автотранспорту в період розчистки.

      Рослинний і тваринний світ. Під час здійснення планованої діяльності можлива ліквідація окремих груп кущових заростів, які буде вийнято з русла річок, зменшення кормової бази гідробіонтів. Будь-якого іншого впливу на рослинний і тваринний світ не передбачено.

      Техногенне середовище. Утворення відходів під час здійснення робіт.

      Клімат та мікроклімат. Вплив відсутній.

      Соціальне середовище. Негативна реакція населення не передбачається

Щодо територіальної альтернативи 1.

Ділянки розчистки розташовані по існуючому руслу р. Сула на території Білогорільської та Свиридівської сільських рад Лохвицького району.

Ширина річки 23-57м. Глибина річки змінюється від 2,1 до 3,2  метрів.

Щодо територіальної альтернативи 2.

У зв’язку з визначеним місцем, альтернатива 2 не розглядається.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Згідно ст. 3 (п.10) Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», планова діяльність з відновлення гідрологічного режиму та екологічного стану р. Сула в Лохвицькому районі Полтавської області відноситься до 2 категорії (проведення робіт з розчищення і днопоглиблення русла та дна річок, берегоукріплення, зміни і стабілізації стану русел річок) і може мати значний вплив на довкілля, тому підлягає оцінці впливу на навколишнє середовище (ОВД).

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

         Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, для планованої діяльності в рамках проекту «Відновлення гідрологічного режиму та екологічного стану р. Сула в Лохвицькому районі Полтавської області. Коригування робочого проекту» передбачається відповідно вимогам Закону «Про оцінку впливу на довкілля» (ст. 6).

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність по проекту «Відновлення гідрологічного режиму та екологічного стану р. Сула в Лохвицькому районі Полтавської області. Коригування робочого проекту» може мати значний вплив на довкілля і підлягає оцінці впливу на довкілля згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля  передбачає:

1) підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

2) проведення громадського обговорення планованої діяльності;

3) аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, іншої інформації;

4) надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого попереднім підпунктом;

5) врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, вказаного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде дозвіл на початок будівельних робіт(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 ,Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”) що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації за адресою: 36000, м. Полтава, вул. Зигіна, 1,

 e-mail: eko@adm-pl.gov.ua,  тел. (0532) 56-95-08,

контактна особа Корнюшкіна Ірина Михайлівна.

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.

 

Інформаційне повідомлення

Управління комунальною власністю територіальних громад району про проведення продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації, окремого майна – нежитлова будівля, будинок побуту, що знаходится за адресою: 37200, Полтавська область, м. Лохвиця,  вул. Перемоги, буд.6.

1. Інформація про об’єкт приватизації.

            Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля, будинок побуту, загальною площею 766,0 кв.м.  

            Місцезнаходження об`єкта: 37200, Полтавська область, м. Лохвиця,  вул. Перемоги, буд.6.

            Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт: Об’єкт приватизації  представляє собою двоповерхову цегляну будівлю будинку побуту, розташовану в центральній частині м. Лохвиця, за адресою: вул. Перемоги, 6. Під’їзд до будівлі здійснюється з вул. Перемоги, в зоні пішохідної доступності знаходяться міські та районні органи управління, головні торговельні заклади, банки, учбові та культурні заклади. Об’єкт приватизації розташований на відстані: від центру міста (міська рада) - 0,3 км від зупинки пасажирського транспорту - 0,1 км. Будівлі 1966 року побудови, частково  використовуються за призначенням. Право  власності належить територіальним громадам міст і сіл Лохвицького району. Форма власності – комунальна. Загальна площа будівлі складає 766,0 кв.м., в тому числі: підвал- 78,4 кв.м., 1-й поверх – 342,9 кв.м., 2-й поверх – 344,7 кв.м.

 

          Інформація про договори оренди об’єкта або його частини із зазначенням за кожним договором найменування орендаря, орендованої площі, розміру місячної орендної плати, строку дії договору оренди:

- ОП "Світанок" - 143,1кв.м., 401,74грн., термін дії договору до 31.12.2018р.;

- ФО Коломієць В.В. - 17,5кв.м., 351,13грн., термін дії договору до 31.12.2018р.;

- ФОП Цись О.М. - 51,0кв.м., 1496,00грн., термін дії договору до 31.12.2019р.;

- ПП "Геосфера - А" - 40,0кв.м., 503,75 грн., термін дії договору до 31.12.2018р.;

- Лубенський місцевий центр з надання безоплатної

вторинної правової допомоги - 17,0кв.м., 1 грн в рік, термін дії договору до 31.12.2018р.;

- ФОП Горобець Т.М. - 15,7кв.м., 322,87 грн., термін дії договору до 31.12.2018р.;

- ФОП Божко О.В. - 12,0кв.м., 297,78грн.,  термін дії договору до 31.12.2018р.;

- ФОП Точка М.В. - 25,6кв.м., 312,92грн., термін дії договору до 31.12.2018р.;

- ФОП Дорогокупля Т.О. - 230,0кв.м., 2323,02грн., термін дії договору до 31.12.2018р..

            Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації, (місцезнаходження, кадастровий номер (за наявності), площа, цільове призначення земельної ділянки, наявність обтяжень, тощо): земельна ділянка площею 0,1301га.  Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою видано Лохвицькій районній раді.

                Відомості про балансоутримувача, (найменування, його місцезнаходження і контактні дані): Орендне Підприємство "Світанок" Лохвицького райпобуткомбінату. Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 03056515. Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 37200, Полтавська область, м. Лохвиця,  вул. Перемоги, буд.6,  контактна особа: Литвиненко Ірина Анатоліївна, директор, тел. +380662960610.

2. Інформація про аукціон.

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.                       

Дата та час проведення аукціону:  09 січня 2019 року.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує  дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15  до 16 .45  дня проведення електронного аукціону.

Для участі в електронному аукціоні, особа яка має намір взяти участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та гарантійний внески.

У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні не продано, проводиться повторний аукціон зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків.

У разі якщо об’єкт не продано на повторному аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни, визначеної згідно до ст. 22 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» на 50 відсотків.

Продаж об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюється за наявності не менш як одного учасника аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється  приватизація об’єкта.

            Приватизація об"єкта малої приватизації - нежитлова будівля, будинок побуту, що знаходится за адресою: 37200, Полтавська область, м. Лохвиця,  вул. Перемоги, буд.6  здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 року № 432 (зі змінами).

            Покупець об’єкта приватизації має відповідати  вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

            Стартова ціна об’єкта без ПДВ для:

- аукціону з умовами - 1 086 000,00 грн;

- аукціону із зниженням стартової ціни – 543 000,00 грн;

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій - 543 000,00 грн;

            На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.

Розмір гарантійного внеску для:

- аукціону з умовами – 108 600,00 грн;

- аукціону із зниженням стартової ціни – 54 300,00 грн;

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій - 54 300,00 грн.

Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.

Умови продажу:

            Покупець зобов’язаний забезпечити компенсацію коштів, сплачених для проведення:

-  незалежної оцінки об’єкта приватизації, в розмірі 950,00 грн.;

-  рецензії на звіт з незалежної оцінки об’єкта приватизації в розмірі 500,00грн.

 на рахунок органу приватизації в місячний термін після підписання договору купівлі-продажу об"єкта.

            Покупець зобов'язаний:

- в установлений Договором строк сплатити вартість продажу Об’єкта приватизації;

- в установлений Договором строк прийняти Об’єкт приватизації; виконувати умови продажу відповідно до протоколу конкурсної комісії, а саме:

а) збереження наявних виробничих площ згідно з існуючим законодавством;

б) не використовувати наявні приміщення та новозбудовані під шкідливі виробництва;

в) утримувати об'єкт і прилеглу територію в належному санітарному стані та дотримуватись будівельно-архітектурних норм;

г) не змінювати умови існуючих Договорів оренди до строку закінчення їх дії.

4. Додаткова інформація

     Для участі в аукціоні з продажу об"єкта малої приватизації гарантійний та реєстраційний внески сплачуються на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.

     Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщено за посиланням

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2

-          в національній валюті (для перерахування реєстраційного  внеску): р/р 26006083095002 в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», МФО 380634;

-       в національній валюті (для перерахування  гарантійного   внеску): р/р 26006083095001 в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», МФО 380634;
-          в іноземній валюті – Долар США (для перерахування реєстраційного внеску, гарантійного внеску та плати за участь): р/р 26002000000835 Бенефіціар (Отримувач):  UKRAINIAN UNIVERSAL EXCHANGE, ЄДРПОУ 25158707, ІПН 251587016013, Юридична адреса організації:  36039, UKRAINE, POLTAVA, SHEVCHENKA STR. 52; Банк Бенефіціара (Отримувача) SWIFT CODE AGRIFRPP; Банк Посередник (кореспондент) SWIFT CODE AGRIFRPP;

 -          в іноземній валюті – Євро (для перерахування реєстраційного внеску, гарантійного внеску та плати за участь): р/р 26009000002171 Бенефіціар (Отримувач):  UKRAINIAN UNIVERSAL EXCHANGE, ЄДРПОУ 25158707, ІПН 251587016013, Юридична адреса організації:  36039, UKRAINE, POLTAVA, SHEVCHENKA STR. 52; Банк Бенефіціара (Отримувача) SWIFT CODE AGRIFRPP; Банк Посередник (кореспондент) SWIFT CODE CHASUS33.

            Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:

в національній валюті:

            Одержувач: Управління комунальною власністю територіальних громад району

            Рахунок № 37324007052633 (для перерахування реєстраційного внеску

            та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)

            Банк одержувача: ГУДКСУ у Полтавській області

            МФО: 831019

            Код ЄДРПОУ: 26306328

            Одержувач: Управління комунальною власністю територіальних громад району

            Рахунок № 37324007052633 (для перерахування гарантійного внеску)

            Банк одержувача: ГУДКСУ у Полтавській області

            МФО: 831019

            Код ЄДРПОУ: 26306328

 

            в іноземній валюті: -

            Одержувач: _____-______________

            Адреса:  ________-______________

            Рахунок: _____-_________________

            Банк одержувача: ________-______________________________________

            Адреса: ______-__________________________________________________

            МФО ____-____________

            Код ЄДРПОУ: _____-_______

            Призначення платежу: (обов¢язково вказати за що)

 

            Receiver: _______-_________________________________________________

Address: _______-__________________________________________________

Account: ________-_________

Bank of receiver: ____-______________________________________________

Address: _______-__________________________________________________

MFO ______-__________

SWIFT: ______-________

Code YeDRPOU: ____-________

Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)

            Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщено за посиланням

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2

    

     Час та місце ознайомлення з об"єктом. Ознайомитись з об"єктом можна у робочі дні з 9-00 до 16-00 за попередньою домовленістю за місцем розташування об'єкта.

Організатор аукціону: управління комунальною власністю територіальних громад району Лохвицької районної ради, Полтавська область, м. Лохвиця,  вул. Перемоги, 1.

Адреса веб-сайта Лохвицької районної ради: lohvica-rayrada.gov.ua.

Контактна особа, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта - Український Юрій Іванович, начальник управління комунальною власністю територіальних громад району,  тел. (05356) 3-40-00, lohvicamayno@ukr.net.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

            Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта: наказ управління комунальною власністю територіальних громад району від 15.08.2018 №18 «Про затвердження протоколу аукціонної комісії, умов продажу та інформаційного повідомлення об`єкта малої приватизації: нежитлової будівлі, будинку побуту, що знаходится за адресою: 37200, Полтавська область, м. Лохвиця,  вул. Перемоги, буд.6»

Унікальний код в електронній торговій системі:

            UA-AR-P-2018-12-05-000001-1

            Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 35 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію об’єкта малої приватизації.

Крок аукціону для продажу:

- на аукціоні з умовами – 10 860,00грн;

- на аукціоні із зниженням стартової ціни – 5430,00 грн;

- на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 5430,00 грн.

            Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір:

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

 

 

Начальник управління

комунальною власністю

територіальних громад району                                                                                           Ю.І.Український

 

Інформаційне повідомлення

Управління комунальною власністю територіальних громад району про проведення продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації, окремого майна – вбудоване нежитлове  приміщення, що знаходиться за адресою: м. Лохвиця, вул. Героїв України, 30/2.

 

Інформаційне повідомлення

Управління комунальною власністю територіальних громад району про проведення продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації, окремого майна – нежитлова будівля, будинок побуту, що знаходится за адресою: 37200, Полтавська область, м. Лохвиця,  вул. Перемоги, буд.6.

 

Оголошення

В зв’язку з вивченням проблем екологічного стану річок Лохвиця та Сула в Лохвицькому районі просимо громадські організації та небайдужих громадян висловлювати свої пропозиції щодо питань, які мають бути включені до порядку денного  засідання тимчасової контрольної комісії районної ради та можливих шляхів їх вирішення.

Інформацію просимо надсилати за адресою:

Лохвицька районна рада, вул.Перемоги,1,

м.Лохвиця, Полтавська область, 37200

або на електронну адресу: ekologia2018@ukr.net

                                             Тимчасова контрольна комісія районної ради

                                                         з питань вивчення проблем екологічного стану

                                                       річок Лохвиця та Сула в Лохвицькому районі

 

Оголошення

Відділ освіти Лохвицької РДА

Оголошує конкурс на заміщення посад педагогічних працівників комунальної установи «Лохвицький інклюзивно-ресурсний центр»

Лохвицької районної ради Полтавської області:

  • вчителя – логопеда  (1 штатна одиниця);
  • вчителя – дефектолога  (2 штатні одиниці);
  • вчителя лікувальної  фізкультури  (1 штатна одиниця).

 

Вимоги до кандидатів: освіта вища педагогічна не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст за спеціальністю “Спеціальна освіта”, “Корекційна освіта”, “Дефектологія” за спеціалізацією логопеда, сурдопедагога, олігофренопедагога, тифлопедагога, вчителя лікувальної фізкультури та стаж роботи не менше трьох років за фахом, володіння державною мовою та здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійними рівнями виконувати відповідні посадові обов’язки.

Перелік документів для участі у конкурсі:

- заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";

- автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;

- копія документа, що посвідчує особу, копії документів про вищу освіту;

- рекомендаційний лист довільної форми;

- мотиваційний лист довільної форми.

 

Документи приймаються протягом 15 робочих днів з дня оголошення конкурсу з 12.07.2018 по 01.08.2018 року на поштову адресу: м.Лохвиця, вул.Героїв України, 2 та на електронну адресу:  lohvrn@ukr.net.

Додаткова інформація надається за телефоном: (05356) 3-12-45.

 

 

 

Оголошення

Інфомаційне повідомлення про проведення міжнародного міжвідомчого семінару

"Сучасні стратегії у профілактиці дитячого і сімейного неблагополуччя"

міжнародний міжвідомчий семінар

 

Оголошення

Засідання конкурсної комісії на заміщення посади директора

інклюзивно-ресурного центру відбулося

05 липня 2018 року в приміщенні районної ради відбулося засідання конкурсної комісії на заміщення посади директора інклюзивно-ресурного центру.  До участі у конкурсі були направлені матеріали одного учасника. У ході засідання члени комісії визначили спосіб голосування та схвалили кандидатуру на посаду директора  комунальної установи «Лохвицький інклюзивно-ресурсний центр». Також прийнято рішення про погодження даної кандидатури на сесії районної ради.

 

Голова конкурсної  комісії                               Т.В. Яковенко

 

Оголошення

Строк подання документів на заміщення посади директора

інклюзивно-ресурного центру завершився

      Відповідно до  Постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2017р. №545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр», на виконання рішення 20 сесії Лохвицької районної ради 7 скликання  від 25 квітня 2018 року «Про створення комунальної установи «Лохвицький інклюзивно-ресурсний центр» Лохвицької районної ради Полтавської області, 27 червня 2018 року закінчився строк подання документів для участі в конкурсі на заміщення посади директора  інклюзивно-ресурного центру. На конкурс подав заявку один учасник. Матеріали конкурсанта знаходяться у відділі освіти.

 

 

  Голова конкурсної  комісії                                                                                                       Т.В. Яковенко

 

 

Оголошення

     Лохвицька районна державна адміністрація та Лохвицька районна рада повідомляє, що 18.05.2018 року о 16 годині в районному будинку культури за адресою вул. Перемоги 2 відбудеться громадське обговорення, щодо стану аварійного мосту, який  розташований на державній дорозі Р-60 в селі Млини Лохвицького району Полтавської області.

     Запрошуємо прийняти участь в обговоренні.

    "Експертний звіт щодо розгляду проектної документації в частині міцності, надійності та довговічності об"єкту будівництва та кошторисної частини проектної документації" додається.

     «Експертний звіт щодо розгляду проектної документації в частині міцності, надійності та довговічності об’єкту будівництва та кошторисної частини проектної документації» .

 

 Оголошення     

       Управління комунальною власністю територіальних громад району  оголошує конкурс з відбору експерта-суб’єкта  оціночної діяльності, який  буде  залучено до проведення незалежної оцінки комунального майна, що підлягає продажу за конкурсом (на аукціоні).

         Об’єкт оцінки: вбудоване нежитлове приміщення (колишня   стоматологічна   поліклініка Лохвицької ЦРЛ,  загальною  площею  -   447,4 кв.м)  по вул. Героїв України, 30/2, м. Лохвиця.

           Термін виконання робіт по оцінці об’єкта – 10 календарних днів.

       Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії такі документи: заяву на участь у конкурсі, завірені копії установчих документів  учасника конкурсу, копії документів, що підтверджують кваліфікацію працівників, які залучатимуться до виконання оцінки, копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, що надає право проведення незалежної оцінки майна, інформацію, в якій зазначаються досвід проведення незалежної оцінки майна, відгуки, рекомендації.

           Пропозиції учасника конкурсу щодо вартості та умов оплати виконання робіт подаються у запечатаному конверті.

         Конкурс  відбудеться 22.05.2018 року в кабінеті  голови Лохвицької районної ради за адресою: м. Лохвиця, вул. Перемоги, 1. Останній день прийому документів 21.05.2018 р. Телефон для довідок 3-40-00; 3-22-11.

 

 

Оголошення

    Управління комунальною власністю територіальних громад району  оголошує конкурс з відбору експерта – суб’єкта  оціночної діяльності, якого  буде  залучено до проведення незалежної оцінки комунального майна, що підлягає оренді.

      Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії такі документи: заяву на участь у конкурсі, нотаріально завірені копії установчих документів учасника конкурсу, копію свідоцтва про державну реєстрацію, довідку органу статистики про включення до ЄДРПОУ (для юридичних осіб), копію паспорта (стор. 1, 2, 11), копію ідентифікаційного коду (для фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності), копію довідки про взяття на облік платника податку, копію ліцензії, копії документів, що підтверджують кваліфікацію працівників, які залучатимуться до виконання оцінки, копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, що надає право проведення незалежної оцінки майна та інформацію, в якій зазначаються досвід проведення незалежної оцінки майна, відгуки, рекомендації.

        Пропозиції учасника конкурсу щодо умов оплати виконання робіт подаються у запечатаному конверті.

      Конкурс відбудеться 15.03.2018 року в кабінеті  голови Лохвицької районної ради, за адресою: м. Лохвиця, вул. Перемоги, 1. Останній день прийому документів 12.03.2018 р. Телефон для довідок 3-40-00; 3-22-11. 

 

 

   Оголошення

    Управління комунальною власністю територіальних громад району  оголошує конкурс з відбору експерта – суб’єкта  оціночної діяльності, якого буде  залучено до проведення незалежної оцінки комунального майна, що підлягає продажу за конкурсом (на аукціоні). Об'єкт оцінки: нежитлова  будівля, будинок побуту  (загальною площею – 766,0 кв. м) по вул. Перемоги, 6, м. Лохвиця.

   Термін виконання робіт по оцінці об’єкту – 10 календарних днів.

  Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії такі документи: заяву на участь у конкурсі, завірені копії установчих документів  учасника конкурсу, копії документів, що підтверджують кваліфікацію працівників, які залучатимуться до виконання оцінки, копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, що надає право проведення незалежної оцінки майна, інформацію, в якій зазначаються досвід проведення незалежної оцінки майна, відгуки, рекомендації.

    Пропозиції учасника конкурсу щодо вартості та умов оплати виконання робіт подаються у запечатаному конверті.

   Конкурс відбудеться 15.03.2018 року в кабінеті голови Лохвицької районної ради, за адресою: м. Лохвиця, вул. Перемоги, 1. Останній день прийому документів  12.03.2018 р. Телефон для довідок 3-40-00; 3-22-11.