Лохвицька районна рада
Лохвицький район, Полтавська область

Оголошення

 

_____________________________________________

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру,не зазначається суб’єктом господарювання)

___________20194163450___________

(реєстраційний номер справи про оцінкувпливу на довкілля планованої діяльності)

 

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність

"Відновлення гідрологічного режиму та екологічного стану р. Сула в Лохвицькому районі Полтавської області. Коригування робочого проекту."

Передбачено виконання робіт на 3 ділянках річки Сула, а саме:

1. Ділянка №1 біля с. Білогорілка:

Ділянка № 1 розташована біля с. Білогорілка безпосередньо вздовж межі села, між300,88 і 302,28 км від гирла ріки, довжина розчищення 1,40 км. Додатково включена ліва протока довжиною 0,48 км. Ширина розчищення основного русла в залежності від його природної конфігурації від 7 до 40 м, проектна глибина плеса 2,10 м, укладання укосів 1:3 (з урахуванням можливості активного рекреаційного використання ділянки). Ширина по дну протоки 10 м, глибина по воді 2,1 м. На нижній межі ділянки в місці з’єднання русла ріки і протоки передбачений штучний піщаний перекат довжиною 60 м і висотою 1,5 м.

Об’єм розчистки основного русла 46,1 тис. м3, протоки – 13,2 тис. м3. Загальний об’єм плеса, що утвориться після розчищення 92,8 тис. м3.

2. Ділянка №2 біля с. Білогорілка:

Ділянка № 2 розташована біля с. Білогорілка, нижче по течії, між 295,30 і 296,876км від гирла ріки, довжина розчищення 1,33 км. Дана ділянка служить в основному для поліпшення стану іхтіофауни в даному районі. Ширина розчищення ділянки по дну 10м, укладання укосів 1:2, проектна глибина 2,2-2,8 м. На даній ділянці передбачено влаштування 2-х штучних піщаних перекатів довжиною 47-50 м і висотою 0,8-1,7 м.

Об’єм розчистки основного русла 25,1 тис. м3, об’єм плес, що утвориться після розчищення – 53,3 тис. м3.

3. Ділянка №9 біля с. Свиридівка:

Довжина розчищення стариці Свиридівка – 1,62 км. Ширина розчищення стариці по дну 10 м. укладання укосів 1:2, проектна глибина 2,5 м. Стариця складається з двох частин, розділених перекатом в районі існуючого містка: нижня частина довжиною 0,66 км. і верхня – 0,96 км. Об’єм розчищення русла стариці 60,32 тис. мЗ, об’єм двох плес, що утворяться після розчищення –58,1 тис. мЗ.

2. Суб’єкт господарювання

Управління комунальною власністю територіальних громад району Лохвицької

районної ради Полтавської області. Код згідно ЄДРПОУ – 26306328.

Юридична адреса: 37200, Полтавська область, м. Лохвиця, вул. Перемоги. 1Контактний номер телефону: (05356) 3-40-00. тел./факс (05356) 3-15-90.

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської ОДА за адресою: 36000, м. Полтава, вул. Зигіна, 1, тел./факс (0532) 56-95-08, е-mail: eko@adm-pl.gov.ua.

Контактна особа: Корнюшкіна Ірина Михайлівна, начальник відділу оцінки впливу на довкілля, моніторингу, зв’язків з громадськістю.

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Дозвіл на виконання будівельних робіт (відповідно до ст. 37 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»). Департамент державної архітектурно-будівельної інспекції у Полтавській області.

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання відбудуться 22 жовтня 2019 року о 13:00 годині у залі засідань Лохвицької районної ради за адресою: 37200, Полтавська область, м. Лохвиця, вул. Перемоги. 1.

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської ОДА за адресою: 36000, м. Полтава, вул. Зигіна, 1, тел./факс (0532) 56-95-08, е-mail: eko@adm-pl.gov.ua.

Контактна особа: Корнюшкіна Ірина Михайлівна, начальник відділу оцінки впливу на довкілля, моніторингу, зв’язків з громадськістю.

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської ОДА за адресою: 36000, м. Полтава, вул. Зигіна, 1, тел./факс (0532) 56-95-08, е-mail: eko@adm-pl.gov.ua.

Контактна особа: Корнюшкіна Ірина Михайлівна, начальник відділу оцінки впливу на довкілля, моніторингу, зв’язків з громадськістю.

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 175 аркушах.

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

Ознайомлення зі змістом звіту ОВД можливе щоденно в робочий час, крім вихідних з 03 жовтня 2019 р.:

- Управління комунальною власністю територіальних громад району Лохвицької

районної ради Полтавської області, 37200, Полтавська область, м. Лохвиця, вул. Перемоги, 1.Тел. 05356-34000.

-Білогорільська сільська рада, 37220, Полтавська обл., Лохвицький р-н, с. Білогорілка, вул. Молодіжна, буд. 14. Тел. 05356-95152.

- Свиридівська сільська рада, 37213, Полтавська обл., Лохвицький р-н, с. Свиридівка, вул. Шляхова, 72. Тел. 05356-97342.

 

Оголошення

Відділ освіти Лохвицької районної державної адміністрації

Оголошує конкурс на визначення опорного закладу загальної середньої освіти Лохвицького району.

Перелік матеріалів для участі у конкурсі:

1). План розвитку навчального закладу (5-7 сторінок) на наступні 3 роки, який містить таку обов’язкову інформацію:

- забезпечення доступу до отримання освітніх послуг в опорному закладі (проектна потужність опорного закладу; кількість учнів, що навчаються з території обслуговування навчального закладу; кількість учнів, які будуть підвозитися до опорної школи після консолідації мережі; маршрути підвезення учнів та педагогічних працівників (з розрахунком відстаней та приблизного часу в дорозі; транспорт, яким здійснюється підвезення);

- мережа класів та їх наповнюваність;

- організація допрофільної підготовки та профільного навчання;

- організація інклюзивного навчання при наявності дітей з особливими потребами;

- удосконалення матеріально-технічної, навчально-методичної бази, у тому числі укомплектування бібліотечного фонду;

- зміцнення кадрового потенціалу;

- залучення бюджетних коштів, інвестицій.

2) опис інвестиційних потреб опорної школи (придбання шкільних автобусів для перевезення учнів, оснащення навчальних кабінетів, придбання мультимедійного обладнання, встановлення мережі wi-fi з безкоштовним (безпечним) доступом, заходи з енергозбереження, ремонт приміщень, професійний розвиток учителів тощо).

Матеріали приймаються протягом 20 календарних днів з 01.08.2019 по 20.08.2019 року за адресою: м.Лохвиця, вул. Героїв України, 2, відділ освіти Лохвицької райдержадміністрації.

Додаткова інформація надається за телефоном: (05356) 3-12-45.

 

Оголошення

Відділ освіти Лохвицької районної державної адміністрації

Оголошує конкурс на заміщення вакантних посад педагогічних працівників комунальної установи «Лохвицький інклюзивно-ресурсний центр» Лохвицької районної ради Полтавської області:

  • вчителя – реабілітолога  (1 штатна одиниця);
  • практичного психолога  (1 штатна одиниця);
  • вчителя-логопеда (1 штатна одиниця).

Оплата праці відповідно до штатного розпису.

Вимоги до кандидатів: освіта вища педагогічна не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст за спеціальністю «Спеціальна освіта», «Корекційна освіта», «Дефектологія», «Психологія» та стаж роботи не менше трьох років за фахом, володіння державною мовою та здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійними рівнями виконувати відповідні посадові обов’язки.

Перелік документів для участі у конкурсі:

  • копія паспорта громадянина України;
  • письмова заява про участь у конкурсі, до якої додається резюме у довільній формі;
  • копія трудової книжки;
  • копія документа про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
  • письмова згода на збір та обробку персональних даних.

Документи приймаються протягом 20 календарних днів з 01.08.2019 по 20.08.2019 року за адресою: м.Лохвиця, вул. Героїв України, 2 або надсилаються  на електронну адресу:  lohv.irc@gmail.com.

Конкурс відбудеться 23 серпня 2019 року за адресою: м. Лохвиця, вул. Героїв України, 2.

Додаткова інформація надається за телефоном: (05356) 3-12-45.