Лохвицька районна рада

Положення про президію Лохвицької районної ради 7 скликання

 ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                          2 сесією районної ради
                                                                                                      сьомого скликання
                                                                                    від 1 грудня 2015 року


П О Л О Ж Е Н Н Я 
ПРО  ПРЕЗИДІЮ  ЛОХВИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ  РАДИ 7 СКЛИКАННЯ

1. Президія Лохвицької районної ради є дорадчим органом, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачаються внести на розгляд сесії ради.

2. Президія районної ради утворюється районною радою. До її складу входять: голова районної ради, заступник голови районної ради, голови постійних комісій, уповноважені представники депутатських груп і фракцій.

3. Засідання президії районної ради скликається головою районної ради в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина її складу. Відкриває і веде засідання президії голова районної ради, а в разі відсутності голови – його заступник.

4. Основними завданнями, що покладаються на президію районної ради є: 
- координація роботи по підготовці сесій районної ради;
- підготовка проектів рішень, інших документів і матеріалів по питаннях, що вносяться на розгляд ради;
- визначення порядку контролю за виконанням рішень районної ради, пропози-
цій  і зауважень депутатів, наказів виборців, розгляду звернень громадян;
- координація роботи постійних комісій, встановлення порядку попереднього розгляду в комісіях питань, віднесених чинним законодавством до відання районної ради та порядку внесення змін і доповнень до проектів рішень ради;
- підготовка пропозицій щодо утворення нових і ліквідація та реорганізація раніше утворених постійних комісій районної ради, внесення змін до складу комісій, утворення тимчасових комісій районної ради;
- аналіз стану справ у питаннях, віднесених до відання районної ради, вироблення необхідних пропозицій;
- розгляд пропозицій осередків політичних партій, громадських організацій і об’єднань, що стосуються спільної роботи;
- вивчення, узагальнення і розповсюдження нових форм і методів роботи рад;
- інші питання поточної роботи ради.

5. У межах компетенції, визначеної цим Положенням, президія районної ради готує висновки, пропозиції і приймає рішення. Рішення президії не повинні суперечити Конституції України, іншим законодавчим актам України, рішенням районної ради. Висновки, пропозиції, рішення президії голова районної ради може враховувати в своїх розпорядженнях.

6.  Засідання президії оформляється протоколом, який підписується головуючим.

7. Організаційне забезпечення діяльності президії здійснюється виконавчим апаратом районної ради.    

 

 

Завантажити Положення про президію Лохвицької районної ради одним файлом